Jdi na obsah Jdi na menu

~ Září ~ apple-1674619_1280.jpg

 

Téma:

„Ahoj kamarádi“ 

 

Podtémata:

 • Mateřská škola vás vítá
 • Kdo jsou mí kamarádi
 • Tady jsem doma
 • Bezpečně do školy i ze školy 

 

Charakteristika:

prostředí školy a okolí, vesnice, domov, kamarádi, bezpečnost

 

linka-1.png

Dítě a jeho tělo 

 

 • vzdělávací záměr:
  • rozvíjet u dětí schopnost pohybovat se v novém prostředí
  • systematicky začít rozvíjet jemnou motoriku a oromotoriku
  • seznamovat děti se základními hygienickými a zdravotně preventivními návyky
  • pomáhat dětem osvojit si jednoduché pracovní úkony 

 

 • očekávané kompetence:
  • umí se pohybovat v novém prostředí 
  • vědomě napodobuje pohyb podle vzoru
  • zvládá sebeobsluhu, hygienu
  • zvládá jednoduché pracovní úkony 

 

linka-1.png

Dítě a jeho psychika gallenrohrling-1626265_640.jpg

 • vzdělávací záměr:
  • vhodnou organizací a laskavým přístupem usnadnit novým dětem vstup do mateřské školy
  • rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev
  • seznamovat děti s podstatnými znaky a vlastnostmi předmětů
  • pomáhat dětem při odloučení se na určitou dobu od rodičů a blízkých 

 

 • očekávané kompetence:
  • vyjadřuje své myšlenky, zážitky, pocity
  • umí odhadovat podstatné znaky a vlastnosti předmětů
  • emocionálně zvládá odloučení od rodičů, blízkých  

 

linka-1.png

Dítě a svět

 • vzdělávací záměr:
  • vytvářet u dětí pozitivní vztah k prostředí a k místu, ve kterém žije
  • pomáhat dětem postupně se orientovat v novém prostředí

 

 •  očekávané kompetence:
  • má vytvořen pozitivní vztah k prostředí a k místu, ve kterém žije
  • umí se orientovat v novém prostředí 

 

linka-1.png

Dítě a společnost acorn-cluster-57305_640.jpg

 • vzdělávací záměr:
  • pěstovat u dětí společenské návyky ve styku s dospělými i s dětmi
  • postupně děti adaptovat na prostředí školy
  • vytvářet u dětí základní estetické dovednosti 

 

 • očekávané kompetence:
  • poslouchá a plní smysluplné pokyny, umí vyjádřit souhlas i nesouhlas, umí zorganizovat hru
  • umí zachytit své prožitky slovně, výtvarně, hudebně, dramatickou improvizací 

 

linka-1.png

Dítě a ten druhý

 • vzdělávací záměr:
  • vést děti k navazování kontaktů mezi sebou navzájem
  • posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému 

 

 • očekávané kompetence:
  • umí navázat kontakt s druhými dětmi
  • má citlivý vztah k živým bytostem