Jdi na obsah Jdi na menu

~ Únor ~ spring-1166564_640.jpg

 

Téma:

„Planeta Země“ 


Podtémata:

 • Země je překrásná planeta
 • Zimní pohádka
 • Masopust
 • Hádej, čím jsem 


Charakteristika:

vesmír, planeta Země, říše pohádek, masopustní veselí, řemesla 

 

linka-1.png

Dítě a jeho tělo

 • vzdělávací záměr:
  • vést děti ke zvládání osobní hygieny, jednoduché obsluhy, pracovních úkonů, prohlubovat vnímání a rozlišování podle smyslů, osvojovat u dětí přiměřené praktické dovednosti 

 

 • očekávané kompetence:
  • zvládá osobní hygienu, jednoduchou obsluhu, pracovní úkony vnímá a rozlišuje podle smyslů
  • má osvojeny přiměřené praktické dovednosti 

 

linka-1.png

Dítě a psychika

 • vzdělávací záměr:
  • rozšiřovat slovní zásobu heart-620524_640.jpg
  • pomáhat dětem s případným neúspěchem
  • vést děti k dokončení činnosti 

 

 • očekávané kompetence:
  • má věku přiměřenou slovní zásobu
  • umí ovládat své afektivní chování
  • vyvine volní úsilí, dokončí činnost 

 

linka-1.png

Dítě a ten druhý

 • vzdělávací záměr:
  • rozvíjet interaktivní dovednosti 

 

 • očekávané kompetence:
  • komunikuje bez zábran s dospělými i s dětmi 

 

linka-1.png

Dítě a společnost melt-315320_640.jpg

 • vzdělávací záměr:
  • rozvíjet tvořivost, estetické vnímání
  • vytvářet příležitosti k poznávání hodnot věcí i lidské práce
  • seznamovat s lidovými zvyky 

 

 • očekávané kompetence:
  • vyjadřuje své představy v tvořivých činnostech
  • uvědomuje si hodnotu věcí a lidské práce
  • zná některé lidové zvyky 

 

linka-1.png

Dítě a svět

 • vzdělávací záměr:
  • předávat elementární poznatky o zeměkouli o vesmíru, vést děti k povědomí o životním prostředí 

 

 • očekávané kompetence:
  • má elementární poznatky o zeměkouli a vesmíru
  • má povědomí o životním prostředí