Jdi na obsah Jdi na menu

Témata dle měsíců

Tvorba tematických celků: 

Tematické celky pro jednotlivé měsíce byly vytvářeny tak, aby co nejvíce vycházely ze života dětí, ze životních situací. Váží se k různým událostem v průběhu roku, kopírují přirozený cyklus ročních období.

Vnitřním propojením daným tématem vždy sledujeme obohacení dětí o určitý okruh poznatků a následně pak postupné dosažení očekávaných kompetencí. 

Obsah tematických celků, charakteristika: 

Rámcový obsah pro jednotlivé měsíce: 

Září     

Téma:              „Ahoj kamarádi“ 

Podtémata:      Mateřská škola vás vítá

                        Kdo jsou mí kamarádi

                        Tady jsem doma

                        Bezpečně do školy i ze školy 

Charakteristika:

prostředí školy a okolí, vesnice, domov, kamarádi, bezpečnost 

Říjen  

Téma:              „Podzimní království“ 

Podtémata:      Podzim na poli

                        Na zahradě

                        V lese

                        Ptáci 

Charakteristika:

znaky podzimu, podzim na zahradě, na poli, les, ptáci, vaření+pečení 

Listopad

Téma:              „Co přinášíš, podzime“ 

Podtémata:      Kaluž je kouzelné zrcadlo

                        Koho schovám pod deštník?

                        Moje tělo a zdraví

                        Hluboko na podzim 

Charakteristika:

přírodní jevy, změny v přírodě, počasí, barvy, atmosféra hlubokého podzimu tělo + smysly, zdraví 

Prosinec

Téma:              „Čas tajemného očekávání“ 

Podtémata:      Štědrý Mikuláš“

                        Přijel k nám bílý kůň

                        Biblický příběh 

Charakteristika:

očekávání-advent, lidové zvyky a křesťanské tradice, pečení perníčků, cukroví,vánoční 

výzdoba interiéru 

Leden

Téma:              „Paní zima jede“ 

Podtémata:      Pod bílou peřinkou

                        Zimní hry a sporty

                        Zvířátka v zimě

                        Spící strom 

Charakteristika:

znaky zimy, příroda, zvířata a péče o ně v zimě, zimní hry a sporty, tělo, smysly 

Únor   

Téma:              „Planeta Země“ 

Podtémata:      Země je překrásná planeta

                        Zimní pohádka

                        Masopust

                        Hádej, čím jsem 

Charakteristika:

vesmír, planeta Země, říše pohádek, masopustní veselí, řemesla 

Březen

Téma:              „Jak se rodí jaro“ 

Podtémata:      Když jaro ťuká

                        Kniha je studnice moudrosti

                        Svátky jara 

Charakteristika:

probouzející se příroda, svátky jara, křesťanské tradice, pečení tradičního velikonoc. pečiva, 

změny v přírodě, kniha, zdraví a bezpečnost 

Duben

Téma:              „Jaro kolem nás“ 

Podtémata:      Velikonoce za dveřmi

                        Máme rádi zvířata

                        Co se vyklubalo z vajíčka

                        Jaro na poli a na zahradě 

Charakteristika:

zvířata a jejich mláďata, Velikonoce, jarní období na poli, na zahradě, ptáci – cyklus zrození 

Květen

Téma:              „Barvy života“ 

Podtémata:      Máme se rádi s mámou a tátou

                        Naše maminka má svátek

                        Barevná kvetoucí příroda

Charakteristika:

domov, rodina, svátek matek, barvy v přírodě 

Červen            

Téma:              „Hurá na prázdniny“ 

Podtémata:      Slavíme svátek

                        Krásy živé i neživé přírody

                        Co už všechno dokáži 

Charakteristika:

svátek dětí, znaky léta, bezpečnost, upevňování vědomostí, dovedností, návyků 

Pozn. Podrobnější rozpracování jednotlivých témat viz. Třídní vzdělávací program