Jdi na obsah Jdi na menu

~ Říjen ~ pumpkins-504120_640.jpg

 

Téma:

„Podzimní království“ 

 

Podtémata:

 • Podzim na poli
 • Na zahradě
 • V lese
 • Ptáci 

 

Charakteristika:

znaky podzimu, podzim na zahradě, na poli, les, ptáci, vaření + pečení 

 

linka-1.png

Dítě a jeho tělo

 • vzdělávací záměr:
  • vést děti k nápodobě jednoduchého pohybu podle vzoru a přizpůsobovat jej podle pokynů
  • ukazovat dětem způsob jednoduchých pracovních činností, včetně prací na zahradě 

 

 • očekávané kompetence:
  • vědomě napodobí pohyb podle vzoru a přizpůsobí jej podle pokynu
  • zvládá jednoduché pracovní úkony 

 

linka-1.png

Dítě a jeho psychika

 • vzdělávací záměr: autumn-1035900_640.jpg
  • zpřesňovat a kultivovat u dětí smyslové vnímání
  • rozvíjet receptivní i produktivní složku řeči
  • rozvíjet paměť, pozornost, představivost, fantazii 

 

 • očekávané kompetence:
  • vnímá a rozlišuje pomocí smyslů
  • má dostatečnou pasivní i aktivní slovní zásobu,ovládá dech, tempo i intonaci řeči
  • záměrně se soustředí, udrží svou pozornost
  • vyjadřuje svou představivost v tvořivých činnostech
  • má přiměřeně rozvinutou krátkodobou i dlouhodobou paměť 

 

linka-1.png

Dítě a ten druhý

 • vzdělávací záměr:
  • podporovat dětská přátelství

 

 • očekávané kompetence:
  • navazuje dětská přátelství 

 

linka-1.png

Dítě a společnost autumn-21544_640.jpg

 • vzdělávací záměr: 
  • kultivovat sociální a estetické vnímání, cítění, prožívání 

 

 • očekávané kompetence:
  • vyjadřuje se pomocí různých výtvarných dovedností, prostřednictvím hudby, hudebně pohybových činností, vnímá literární texty 

 

linka-1.png

Dítě a svět

 • vzdělávací záměr:
  • předávat dětem jednoduché poznatky o světě a životě, o přírodě a jejich proměnách 

 

 • očekávané kompetence:
  • má elementární poznatky o sobě, rodině, přírodě a přírodních jevech