Jdi na obsah Jdi na menu

~ Prosinec cookie-1786768_640.jpg~

 

Téma:

„Čas tajemného očekávání“ 


Podtémata:

 • Štědrý 
 • Přijel k nám bílý kůň
 • Biblický příběh 


Charakteristika:

očekávání - advent, lidové zvyky a křesťanské tradice, pečení perníčků, cukroví, vánoční 
výzdoba interiéru

 

linka-1.png

Dítě a jeho tělo

 • vzdělávací záměr:
  • rozvíjet u dětí koordinaci oko – ruka, jemnou motoriku
  • vést děti k pohybové dovednosti při zvládání překážek
  • předávat dětem praktické zkušenosti potřebné pro práci s některými jednoduchými pracovními nástroji 

 

 • očekávané kompetence:
  • má vyvinutou jemnou motoriku, provádí úkony vyžadující koordinaci oko – ruka
  • disponuje pohybovými dovednostmi při zvládání překážek
  • umí použít některé jednoduché pracovní nástroje 

 

linka-1.png

Dítě a jeho psychika christmas-bauble-1084697_640.png

 • vzdělávací záměr:
  • vést děti k citlivému vztahu k živým bytostem
  • vytvářet schopnost vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity
  • podporovat schopnost porozumět slyšenému 

 

 • očekávané kompetence:
  • má citlivý vztah k živým bytostem
  • umí zachytit slovně své prožitky, vyjadřuje samostatně své myšlenky, pocity, nápady
  • rozumí slyšenému 

 

linka-1.png

Dítě a ten druhý

 • vzdělávací záměr:
  • vést děti k vnímání toho, co si druhý přeje, co potřebuje
  • pěstovat schopnost uplatňovat své zájmy s ohledem na druhé 

 

 • očekávané kompetence:
  • komunikuje vhodně s ostatními, respektuje je
  • uplatňuje své zájmy s ohledem na druhé 

 

linka-1.png

Dítě a společnost poinsettia-565591_640-2.jpg

 • vzdělávací záměr:
  • vést děti k chápání, že každý má ve společnosti svou roli
  • učit děti šetrně zacházet s pomůckami, hračkami, knihami
  • rozvíjet estetickou a tvůrčí činnost

 

 • očekávané kompetence:
  • chápe, že ve společnosti má každý svou roli
  • šetrně zachází s pomůckami, s hračkami, s knihami
  • zvládá základní dovednosti vokální, instrumentální, umí malovat, kreslit, modelovat, konstruovat 

 

linka-1.png

Dítě a svět

 • vzdělávací záměr:
  • předávat dětem elementární poznatky o rodině
  • prohlubovat poznatky o přírodních jevech

 

 • očekávané kompetence:
  • má přiměřené poznatky o rodině
  • má poznatky o přírodě, přírodních jevech