Jdi na obsah Jdi na menu

~ Leden ~ snowman-640366_640.jpg

 

Téma:

„Paní zima jede“ 


Podtémata:

 • Pod bílou peřinkou
 • Zimní hry a sporty
 • Zvířátka v zimě
 • Spící strom 


Charakteristika:

znaky zimy, příroda, zvířata a péče o ně v zimě, zimní hry a sporty, tělo, smysly 

 

linka-1.png

Dítě a jeho tělo

 • vzdělávací záměr:
  • posilovat dechové svalstvo
  • učit děti zacházet s grafickým materiálem, nůžkami, papírem, modelovacími hmotami
  • prohlubovat poznatky o jednotlivých částech lidského těla
  • předávat dětem základní pojmy spojené se zdravím, pohybem a sportem

 

 • očekávané kompetence:
  • ovládá dechové svalstvo
  • umí zacházet s grafickým materiálem, s nůžkami, papírem, modelovacími hmotami
  • umí pojmenovat jednotlivé části lidského těla a zná jejich funkce
  • zná základní pojmy spojené se zdravím, pohybem, sportem 

 

linka-1.png

Dítě a jeho psychika slide-600597_640.jpg

 • vzdělávací záměr:
  • vést ke sluchovému rozlišování začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
  • vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení 

 

 • očekávané kompetence:
  • sluchově rozliší hlásku na začátku a na konci slova a hlásky ve slovech
  • má pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení 

 

linka-1.png

Dítě a ten druhý

 • vzdělávací záměr:
  • vést děti tak, aby se uměly dělit o hračku, pomůcky, pamlsky 

 

 • očekávané kompetence:
  • umí se dělit s ostatními o hračku, pomůcky, pamlsky 

 

linka-1.png

Dítě a společnost ice-skates-1082514_640.jpg

 • vzdělávací záměr:
  • rozvíjet kulturně estetické dovednosti
  • vést k dovednosti zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, učit poznávat a sluchově rozlišovat jednotlivé hudební nástroje 

 

 • očekávané kompetence:
  • vyjadřuje se prostřednictvím výtvarných činností, hudby, prvků dramatizace
  • zachází s jednoduchými hudebními nástroji, rozlišuje a udržuje rytmus, pozná vizuálně i sluchově některé melodické a rytmické hudební nástroje 

 

linka-1.png

Dítě a svět

 • vzdělávací záměr:
  • vést děti k pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit 

 

 • očekávané kompetence:
  • má povědomí o životním prostředí, uvědomuje si, že tím, jak se chováme a žijeme, ovlivňujeme vlastní zdraví i životní prostředí
  • umí se přizpůsobit běžným změnám