Jdi na obsah Jdi na menu

~ Květen ~ tulip-748507_640.jpg

 

Téma:

„Barvy života“ 


Podtémata:

 • Máme se rádi s mámou a tátou
 • Naše maminka má svátek
 • Barevná kvetoucí příroda


Charakteristika:

domov, rodina, svátek matek, barvy v přírodě

 

linka-1.png

Dítě a jeho tělo

 • vzdělávací záměr:
  • rozvíjet u dětí užívání všech smyslů
  • prohlubovat schopnost rozlišovat podle smyslů
  • vytvářet dovednost obratně manipulovat s náčiním
  • vytvářet povědomí o nebezpečí úrazu 

 

 • očekávané kompetence:
  • umí využívat k poznávání všechny smysly
  • umí rozlišovat a třídit pomocí smyslů
  • dovedně manipuluje s náčiním
  • má povědomí o nebezpečí úrazu a prevenci 

 

linka-1.png

Dítě a jeho psychika nature-1593406_640.jpg

 • vzdělávací záměr:
  • rozvíjet v dětech zájem o psanou podobu jazyka
  • seznamovat děti s jednoduchými antonymy, homonymy 

 

 • očekávané kompetence:
  • má zájem o psanou podobu jazyka
  • chápe jednoduchá antonyma, homonyma 

 

linka-1.png

Dítě a ten druhý

 • vzdělávací záměr:
  • rozvíjet pozitivní city ve vztahu k sobě ( sebevědomí, sebedůvěra) i ve vztahu k ostatním 

 

 • očekávané kompetence:
  • má dostatečnou sebedůvěru, sebevědomí, pozitivní vztah k ostatním

 

linka-1.png

Dítě a svět cherry-732419_640.jpg

 • vzdělávací záměr:
  • rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí 

 

 • očekávané kompetence:
  • dokáže bez problémů žít ve společenství ostatních 

 

linka-1.png

Dítě a svět

 • vzdělávací záměr:
  • pomáhat dětem osvojit si poznatky o přírodním a kulturním prostředí 

 

 • očekávané kompetence:
  • má elementární poznatky o přírodním a kulturním prostředí