Jdi na obsah Jdi na menu

~ Duben ~ witch-1606525_640.jpg

 

Téma:

„Jaro kolem nás“ 


Podtémata:

 • Velikonoce za dveřmi
 • Máme rádi zvířata
 • Co se vyklubalo z vajíčka
 • Jaro na poli a na zahradě 


Charakteristika:

zvířata a jejich mláďata, Velikonoce, jarní období na poli, na zahradě, ptáci – cyklus zrození 

 

linka-1.png

Dítě a jeho tělo

 • vzdělávací záměr:
  • vést děti ke zvládání základních pohybových dovedností a prostorové orientace
  • učit děti manipulovat s míčem, užívat různé tělovýchovné náčiní
  • prohlubovat dovednosti při zvládání překážek 

 

 • očekávané kompetence:
  • je vybaveno základními pohybovými dovednostmi, orientuje se dobře v prostoru
  • umí manipulovat s míček a jiným tělovýchovným náčiním
  • zvládá pohybově překonávání překážek 

 

linka-1.png

Dítě a jeho psychika april-789600_640.jpg

 • vzdělávací záměr:
  • rozvíjet schopnost reprodukovat děj ve větách
  • rozvíjet schopnost vytvořit jednoduchý rým
  • vést děti k chápání jednoduchých matematických pojmů 

 

 • očekávané kompetence:
  • zopakuje děj ve větách
  • dokáže vytvořit jednoduchý rým
  • chápe základní matematické pojmy, číselnou řadu v rozsahu desítky 

 

linka-1.png

Dítě a ten druhý

 • vzdělávací záměr:
  • upevňovat ohleduplné chování k mladšímu, postiženému
  • vést děti k vnímání toho, co si druhý přeje
  • vést děti k obezřetnosti při setkání s neznámými lidmi, se zvířaty 

 

 • očekávané kompetence:
  • chová se ohleduplně ke druhým, je schopen empatie vůči handicapovanému
  • vnímá, co si druhý přeje, co potřebuje
  • chová se obezřetně při setkání s neznámými lidmi, se zvířaty 

 

linka-1.png

Dítě a společnost dandelions-1362556_640.jpg

 • vzdělávací záměr:
  • rozvíjet schopnost chovat se zdvořile k dospělým osobám
  • vést děti k uplatnění základních společenských návyků
  • učit děti dodržovat pravidla hry 

 

 • očekávané kompetence:
  • k dospělým osobám se chová zdvořile
  • uplatňuje základní společenské návyky
  • umí dodržovat pravidla her 

 

linka-1.png

Dítě a svět

 • vzdělávací záměr:
  • rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách
  • prohlubovat dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností
  • rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou 

 

 • očekávané kompetence:
  • uvědomuje si, že života je třeba si vážit ve všech jeho formách
  • umí vykonávat jednoduché činnosti
  • cítí sounáležitost s přírodou