Jdi na obsah Jdi na menu

Doplňující programy

Doplňující programy 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

Naše mateřská škola vytváří optimální podmínky i pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

a)     děti jsou vzdělávány na základě diagnostiky podle individuálních vzdělávacích programů

b)     jsme vybaveni dostatečným množstvím speciálních pomůcek ( technických, didaktických, včetně programů PC)

c)     celé první poschodí budovy je bezbariérové

d)     garantujeme odbornou péči - ved. uč. Mgr.Věra Janyšková absolvovala magisterské studium v oboru psychopedie, oftalmopedie a specifických poruch učení a chování a obdržela mezinárodní certifikát opravňující k psychologickému snímání dětí technikou BŽ.

e)     úzce spolupracujeme se speciálními pedagogickými centry, s PPP v Olomouci, s logopedickou poradnou v Litovli, s psychiatrickou ambulancí při FN v Olomouci 

Nadstandardní programy 

a) Plavecký výcvik

Děti předškolního věku se účastní lekcí plavání na plaveckém bazénu v Uničově.

Doprava dětí na plavání a zpět do MŠ je zajišťována osobním tranzitem.

Cílem výcviku je překonat strach z vody, naučit se základním plaveckým dovednostem. 

b) Vaření a pečení

V průběhu roku děti získávají elementární dovednosti v oblasti vaření a pečení:

  • vaří zeleninovou polévku
  • učí se připravovat různé druhy pomazánek
  • pečou jablkový závin, perníčky na Vánoce a Velikonoce, vánoční cukroví
  • učí se připravovat jablkový dort 

c) Zahradnické a pěstitelské práce, ekologická výchova

Děti jsou vedeny k zahradnickým a pěstitelským dovednostem, zároveň je tak posilováno ekologické myšlení, smysl pro vnímání přírody a jejích zákonitostí.

  • pečují o pokojové rostliny v interiéru MŠ
  • učí se pěstovat rostliny ze semen
  • sbírají a poznávají přírodniny 

d) Stomatologická péče

Pedagogické pracovnice vedou děti ke kvalitní péči o chrup. Děti se učí správné technice čištění zubů, jsou směřovány k pravidelnosti péče.