Jdi na obsah Jdi na menu

Dítě a ten druhý plush-toys-1669926_1280.jpg

 

  • interaktivní hry, námětové hry, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, výtvarné činnosti
  • aktivity podporující verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým

 

  • kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách
  • činnosti v kruhu zaměřené na posílení prosociálního chování, upevnění přátelství
  • činnosti a hry zaměřené na získání dovednosti naslouchat, sdílet, soucítit s druhým

 

  • hry a přirozené modelové situace vedoucí k dovednosti přijímat a respektovat druhého
  • hry a činnosti vedoucí k ohleduplnému chování k druhému, k ochotě obdarovat druhého, rozdělit se, půjčit hračku
  • činnosti a situace posilující schopnost dítěte řešit konflikt dohodou