Jdi na obsah Jdi na menu

Dítě a světhands-699691_1920.jpg

 

Environmentální oblast vzdělávacího programu je zaměřena na povědomí dítěte o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí a na vytvoření základů pro otevřený postoj k životnímu prostředí.

 

  • vycházky do okolí, výlety
  • pozorování okolní přírody, sledování rozmanitostí a změn v přírodě, aktivity vedoucí k rozlišování živé a neživé přírody, pochopení některých přírodních jevů, poznávání rostlin, živočichů, podnebí, počasí, ročních období

 

  • pozorování různých kulturních i technických objektů
  • využívání encyklopedií, obrazového materiálu, PC programů, literárních textů
  • praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek

 

  • pozorování života v obci, sledování událostí v obci, účast na akcích a aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci
  • dopravně zaměřené hry a aktivity, včetně návštěvy dopravního hřiště v Litovli

 

  • poučení o různých rizicích a nebezpečných situacích
  • kognitivní činnosti (dialog, diskuse, poslech, vyprávění, objevování, experimentování)