Jdi na obsah Jdi na menu

~ Červen ~ cherries-1513949_640.jpg

 

Téma:

„Hurá na prázdniny“ 


Podtémata:

 • Slavíme svátek
 • Krásy živé i neživé přírody
 • Co už všechno dokáži 


Charakteristika:

svátek dětí, znaky léta, bezpečnost, upevňování vědomostí, dovedností, návyků

 

linka-1.png

Dítě a jeho tělo

 • vzdělávací záměr:
  • učit udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce
  • seznamovat s růstem těla, jeho vývojem, funkcích jednotlivých orgánů
  • zdokonalovat koordinaci oko-ruka 

 

 • očekávané kompetence:
  • umí udržovat pořádek, zvládá jednoduché úklidové práce
  • má povědomí o růstu těla, zákonitostech lidského vývoje, funkcích jednotlivých orgánů
  • zvládá koordinaci oko-ruka 

 

linka-1.png

Dítě a jeho psychika dog-1310545_640.jpg

 • vzdělávací záměr:
  • zdokonalovat dovednost správně formulovat otázky
  • rozvíjet schopnost popsat skutečnou situaci i situaci na obrázku
  • posilovat paměť, koncentraci 

 

 • očekávané kompetence:
  • umí správně formulovat otázku
  • zvládá popis situace, obrázku
  • záměrně se soustředí na činnosti a udrží pozornost, disponuje dovedností naučit se a reprodukovat krátké texty 

 

linka-1.png

Dítě a ten druhý

 • vzdělávací záměr:
  • posilovat, kultivovat a obohacovat vzájemnou komunikaci
  • vést k chápání, že když jsme každý jiný, máme stejnou hodnotu 

 

 • očekávané kompetence:
  • umí přiměřeně, kultivovaně komunikovat s dospělými osobami i s vrstevníky
  • chápe rozdíly mezi lidmi, umí přijímat „jinakost“ druhého 

 

linka-1.png

Dítě a společnost boy-165221_640.jpg

 • vzdělávací záměr:
  • vést děti k dovednosti samostatně vyjednávat, domluvit se na společném řešení 

 

 • očekávané kompetence:
  • umí samostatně vyjednávat a domluvit se na společném řešení 

 

linka-1.png

Dítě a svět

 • vzdělávací záměr:
  • vést k povědomí o významu životního prostředí pro člověka
  • seznamovat děti s tím, co je nebezpečné, učit je odhadnout nebezpečí a snažit se jim vyhnout 

 

 • očekávané kompetence:
  • má povědomí o významu životního prostředí pro člověka a uvědomuje si, že to, jak se chováme a jak žijeme ovlivňujeme svoje vlastní zdraví i životní prostředí
  • uvědomuje si, co je nebezpečné, umí odhadnout nebezpečí a umí se mu vyhnout