Jdi na obsah Jdi na menu

~ Březen ~ easter-1247634_640.jpg

 

Téma:

„Jak se rodí jaro“ 


Podtémata:

 • Když jaro ťuká
 • Kniha je studnice moudrosti
 • Svátky jara 


Charakteristika:

probouzející se příroda, svátky jara, křesťanské tradice, pečení tradičního velikonočního pečiva, změny v přírodě, kniha, zdraví a bezpečnost 

 

linka-1.png

Dítě a jeho tělo

 • vzdělávací záměr:
  • rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky
  • upevňovat koordinaci pohybu s rytmem a hudbou
  • pěstovat povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí 

 

 • očekávané kompetence:
  • disponuje pohybovými dovednostmi v oblasti hrubé i jemné motoriky
  • dokáže koordinovat pohyb s rytmem i s hudbou
  • uvědomuje si některé způsoby ochrany zdraví a bezpečí 

 

linka-1.png

Dítě a psychika 

pussy-willow-1242912_640.jpg

 • vzdělávací záměr:
  • rozvíjet porozumění řeči
  • rozvíjet i nonverbální komunikativní dovednosti
  • probouzet v dětech zájem o literaturu
  • seznamovat děti s některými písmeny a číslicemi 

 

 • očekávané kompetence:
  • rozumí řeči, má přiměřeně rozvinutou receptivní složku řeči
  • umí komunikovat i nonverbálním způsobem
  • projevuje zájem o knihy
  • pozná některá písmena, číslice, pozná své napsané jméno 

 

linka-1.png

Dítě a ten druhý 

 • vzdělávací záměr:
  • vést děti k dovednosti požádat v případě potřeby o pomoc 

 

 • očekávané kompetence:
  • umí v případě potřeby požádat o pomoc 

 

linka-1.png

Dítě a společnost lambs-328802_640.jpg

 • vzdělávací záměr:
  • rozvíjet základní společenské návyky
  • vytvářet v dětech základní představu o tom, co je dobře, co špatně, co se smí a nesmí
  • vést děti k pozornému poslouchání literárních textů, k hodnocení vyslechnutého 

 

 • očekávané kompetence:
  • má upevněny základní společenské návyky
  • má představu o tom, co je dobře a co špatně, co se smí a co ne, co je zajímavé a proč 

 

linka-1.png

Dítě a svět

 • vzdělávací záměr:
  • upevňovat elementární poznatky o místě, ve kterém žije, seznamovat s tradicemi charakteristickými pro místní oblast
  • učit děti orientovat se bezpečně v okolním prostředí, v okolí domova
  • vést děti k vnímání rozmanitosti světa přírody, k pochopení řádu v přírodě 

 

 • očekávané kompetence:
  • má elementární poznatky o místě, ve kterém žije, o vesnici
  • zná některé místní tradice
  • orientuje se bezpečně v okolním prostředí, v okolí domova a MŠ
  • vnímá rozmanitost světa přírody, chápe některé přírodní zákonitosti