Jdi na obsah Jdi na menu

Vzdělávací program MŠ

Příspěvky

Dítě a svět

Environmentální oblast vzdělávacího programu je zaměřena na povědomí dítěte o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí a na vytvoření základů pro otevřený postoj k životnímu prostředí.

 
4. 11. 2016 | | Rubrika: Vzdělávací program MŠ

Dítě a společnost

Oblast sociálně kulturní – vede k uvádění dítěte do společenství ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění, je zaměřena na pomoc dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje, přijmout základní všeobecně uznávané společenské, morální a estetické hodnoty a podílet se na utváření společenské pohody.

 
4. 11. 2016 | | Rubrika: Vzdělávací program MŠ

Dítě a ten druhý

Interpersonální oblast – zaměřena na podporu utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilování, kultivování a obohacování jejich vzájemné komunikace a zajišťování pozitivních vztahů. 

 
4. 11. 2016 | | Rubrika: Vzdělávací program MŠ

Dítě a jeho psychika

Psychologická oblast – zaměřena na podporu duševní pohody dítěte, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, na rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, na stimulaci, osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzování dítěte v dalším rozvoji, poznávání a učení.

 
4. 11. 2016 | | Rubrika: Vzdělávací program MŠ

Dítě a jeho tělo

Biologická oblast – zaměřena na stimulaci a podporu růstu a neurosvalového vývoje dítěte, na podporu jeho fyzické pohody, zlepšení tělesné zdatnosti i pohybové zdravotní kultury, na podporu rozvoje jeho pohybových i manipulačních dovedností, výuku sebeobslužným dovednostem a vedení dítěte ke zdravým životním návykům a postojům.

 
4. 11. 2016 | | Rubrika: Vzdělávací program MŠ

Témata dle měsíců

 
4. 11. 2016 | | Rubrika: Vzdělávací program MŠ

Doplňující programy

 
4. 11. 2016 | | Rubrika: Vzdělávací program MŠ

Červen

Vzdělávací obsah pro měsíc červen.

 
3. 11. 2016 | | Rubrika: Vzdělávací program MŠ

Květen

Vzdělávací obsah pro měsíc květen.

 
3. 11. 2016 | | Rubrika: Vzdělávací program MŠ

Duben

Vzdělávací obsah pro měsíc duben.

 
3. 11. 2016 | | Rubrika: Vzdělávací program MŠ